χώρες

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Στη Ρουμανία, η προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας είναι ζωτικής σημασίας για την οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη του έθνους. Αυτό χωρίζεται σε δύο μεγάλες κατηγορίες: βιομηχανική ιδιοκτησία και δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικά δικαιώματα. Η προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας είναι απαραίτητη για την προστασία των δημιουργημάτων του ανθρώπινου μυαλού και για τη διασφάλιση ότι οι καταναλωτές επωφελούνται από τη χρήση αυτών των δημιουργιών. Η έρευνα, η ανάπτυξη και η καινοτομία συνδέονται στενά με αυτόν τον τομέα, συμβάλλοντας στην τεχνολογική πρόοδο και στην οικονομική ανταγωνιστικότητα της χώρας.

Η προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας στη Ρουμανία διασφαλίζεται από δύο βασικούς θεσμούς: το Κρατικό Γραφείο Εφευρέσεων και Εμπορικών Σημάτων, το οποίο ασχολείται με τη βιομηχανική ιδιοκτησία, και το Ρουμανικό Γραφείο Πνευματικών Δικαιωμάτων, το οποίο διαχειρίζεται τα πνευματικά δικαιώματα και τα συγγενικά δικαιώματα​​. Οι φορείς αυτοί είναι υπεύθυνοι για την ανάπτυξη και εφαρμογή στρατηγικών προστασίας, καθώς και για την εποπτεία της τήρησης της νομοθεσίας στον τομέα.

Ο Παγκόσμιος Δείκτης Καινοτομίας (GII) κατατάσσει τις παγκόσμιες οικονομίες σύμφωνα με τις ικανότητές τους καινοτομίας. Αποτελούμενο από περίπου 80 δείκτες, ομαδοποιημένους σε εισροές και εκροές καινοτομίας, το GII στοχεύει να συλλάβει πολυδιάστατα στοιχεία καινοτομίας.

Στην κατάταξη του Παγκόσμιου Δείκτη Καινοτομίας 2023, η Ρουμανία κατατάσσεται στην 47η θέση μεταξύ των 132 οικονομιών που παρουσιάζονται στο GII 2023.

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Η παραποίηση/απομίμηση και η πειρατεία στη Βουλγαρία, όπως και σε πολλές άλλες χώρες, είναι σε άνοδο και αποτελούν σοβαρή ανησυχία. Ο Ευρωπαίος Επίτροπος για τις δραστηριότητες των Τελωνείων τόνισε την ανησυχητική αύξηση αυτών των δραστηριοτήτων και ζήτησε επείγοντα μέτρα για να σταματήσει το φαινόμενο. Ανάμεσα στα κύρια προϊόντα απομίμησης είναι τα τσιγάρα, τα CD και τα DVD, τα παιχνίδια, τα καλλυντικά και τα φάρμακα, καθώς και άλλα προϊόντα όπως γλυκά, ρούχα και αλκοολούχα ποτά. Τα πειρατικά προϊόντα θεωρούνται απειλή για την υγεία των καταναλωτών και συμβάλλουν σε υψηλό ποσοστό ανεργίας. Τα περισσότερα από τα πειρατικά προϊόντα πιστεύεται ότι προέρχονται από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιαίτερα από την Κίνα.

Στη Βουλγαρία, ο κύριος φορέας που είναι υπεύθυνος για την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας (ΔΠΙ) είναι το Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και η Διεύθυνση Πνευματικών Δικαιωμάτων και Συγγενικών Δικαιωμάτων

Υπουργείο Πολιτισμού. Ασχολούνται με τη διαχείριση και τις νομικές πτυχές της πνευματικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, των εμπορικών σημάτων και των βιομηχανικών σχεδίων.

Ο Παγκόσμιος Δείκτης Καινοτομίας (GII) κατατάσσει τις παγκόσμιες οικονομίες σύμφωνα με τις ικανότητές τους καινοτομίας. Αποτελούμενο από περίπου 80 δείκτες, ομαδοποιημένους σε εισροές και εκροές καινοτομίας, το GII στοχεύει να συλλάβει πολυδιάστατα στοιχεία καινοτομίας.

Στην Κατάταξη του Παγκόσμιου Δείκτη Καινοτομίας 2023, η Βουλγαρία κατατάσσεται στην 38η θέση από τις 132 οικονομίες που παρουσιάζονται στο GII 2023.

ΕΛΛΑΔΑ

Στην Ελλάδα, τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας χωρίζονται σε τρεις κύριες κατηγορίες: βιομηχανική ιδιοκτησία (που περιλαμβάνει διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικά σήματα, βιομηχανικά σχέδια, νέες ποικιλίες φυτών και ενδείξεις γεωγραφικής προέλευσης), καλλιτεχνικά έργα με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (λογοτεχνικά και καλλιτεχνικά έργα πρωτότυπα, μουσική, ραδιόφωνο και τηλεόραση προγράμματα, λογισμικό, βάσεις δεδομένων, αρχιτεκτονικά έργα, διαφημιστικές και πολυμεσικές δημιουργίες) και εμπορικές στρατηγικές (εμπορικά μυστικά, τεχνογνωσία, συμφωνίες εμπιστευτικότητας, ταχεία παραγωγή). Η παραποίηση/απομίμηση και η πειρατεία αναγνωρίζονται ως σοβαρά προβλήματα που επηρεάζουν την καινοτομία, την οικονομική ανάπτυξη, την απασχόληση και την ασφάλεια των καταναλωτών. Για την καταπολέμηση αυτών των ζητημάτων, υπάρχουν εξειδικευμένα δικηγορικά γραφεία πνευματικής ιδιοκτησίας που παρέχουν νομικές συμβουλές και εκπροσώπηση σε δικαστικές διαφορές, συμπεριλαμβανομένων ενώπιον ελληνικών δικαστηρίων και σε διαδικασίες διεθνούς διαμεσολάβησης και διαιτησίας.

Στην Ελλάδα, ο κύριος οργανισμός που είναι υπεύθυνος για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων και των συγγενικών δικαιωμάτων είναι ο Ελληνικός Οργανισμός Πνευματικών Δικαιωμάτων (ΟΠΙ – ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΙΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ), ο οποίος είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου υπό την εποπτεία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Ο ΟΠΙ πραγματοποιεί νομοθετικές προπαρασκευαστικές εργασίες, παρέχει ενημέρωση στο κοινό για θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων και εκπροσωπεί την Ελλάδα ενώπιον αρμόδιων διεθνών οργανισμών και θεσμικών οργάνων της ΕΕ.

Ο Παγκόσμιος Δείκτης Καινοτομίας (GII) κατατάσσει τις παγκόσμιες οικονομίες σύμφωνα με τις ικανότητές τους καινοτομίας. Αποτελούμενο από περίπου 80 δείκτες, ομαδοποιημένους σε εισροές και εκροές καινοτομίας, το GII στοχεύει να συλλάβει πολυδιάστατα στοιχεία καινοτομίας.

Στην κατάταξη του Παγκόσμιου Δείκτη Καινοτομίας 2023, η Ελλάδα κατατάσσεται στην 42η θέση από τις 132 οικονομίες που περιλαμβάνονται στο GII 2023.

keyboard_arrow_up