Кражба на интелектуална собственост (IP).

folder_openНовини

Кражба на интелектуална собственост (IP)

Кражбата на интелектуална собственост (IP) е незаконно действие на кражба, дублиране или неправомерно присвояване на идеи, изобретения, търговски тайни и други творения на ума, които имат търговска стойност.Като предприемач трябва да внимавате както за материалните, така и за нематериалните активи, тъй като активи като промишлени процеси или клиентски бази данни могат да бъдат мишени за тези кражби. Обикновено тези кражби могат да бъдат извършени от конкуренти, хакери или дори от настоящи и бивши служители.Освен това с напредването на технологиите се развиват и методите за кражба на IP, увеличавайки необходимостта от стабилни стратегии за превенция за защита на конкурентното предимство на компанията.В тази статия предлагаме някои превантивни мерки за защита на вашия бизнес:
  • Ясно идентифицирайте аспектите на бизнеса, които попадат в категориите на защитена интелектуална собственост
  • Осигурете правна защита на вашата интелектуална собственост. За да бъдете защитени от закона в случай на кражба, трябва да регистрирате вашата интелектуална собственост в съответните органи. Това изисква подаване на патенти, регистриране на търговски марки и получаване на авторски права. Правното признаване ви дава правото да поискате обезщетение в случай на кражба.
  • Подпишете споразумения за поверителност където е приложимо. Използвайте споразумения за поверителност или неразкриване (NDA), когато споделяте чувствителна информация със служители, сътрудници или бизнес партньори. Тези споразумения могат правно да обвържат страните да пазят поверителната информация и да не я използват за неоторизирани цели.
  • Гарантира киберсигурността на цифровите активи. Приложете стабилни мерки за киберсигурност, за да предотвратите неоторизиран достъп, нарушения на данните и кражба на цифрова информация.
  • Образовайте служителите си. Уверете се, че служителите са наясно с важността на интелектуалната собственост и че познават политиките на компанията по отношение на нейната защита. Освен това трябва да подчертаете ролята, която служителите играят за запазването на ценни активи.
  • Използва водни знаци и цифрови подписи. Използва подобни на воден знак мерки за маркиране на цифрови активи. Това улеснява проследяването на произхода на цифровото съдържание и доказването на собственост в случай на спорове.
  • Бъдете информирани за индустриалните стандарти и най-добрите практики за защита на интелектуалната собственост. Разбирането как другите във вашата индустрия защитават активите си може да предостави ценна информация за подобряване на собствените ви стратегии за защита.
В екстремни случаи, когато все пак има кражба, не забравяйте, че можете да прибегнете до съдебен спор, за да ги разрешите, но това може да отнеме много време и да е скъпо.Докато стигнете дотам, проучете алтернативни методи за разрешаване на спорове, като посредничество или арбитраж, за да разрешите проблемите по-бързо и по-ефективно.

Подобни статии

keyboard_arrow_up