Μεταρρύθμιση της Ρουμανικής Ομάδας Εργασίας ΔΔΙ μέσω της εθνικής στρατηγικής για την πνευματική ιδιοκτησία 2024 — 2028

folder_openΝέα

Απόφαση της κυβέρνησης της Ρουμανίας αρ. 1.272/2023

Στις 21 Δεκεμβρίου 2023, η απόφαση της ρουμανικής κυβέρνησης αριθ. 1.272/2023 για την έγκριση τηςΕθνικής Στρατηγικής Πνευματικής Ιδιοκτησίας 2024-2028και του Σχεδίου Δράσης για την Πνευματική Ιδιοκτησία 2024-2028 καθώς και για την οργάνωση και λειτουργία της Διατμηματικής Επιτροπής για τον συντονισμό της στρατηγικής και των πολιτικών πνευματικής ιδιοκτησίας.

Η δημιουργία της Επιτροπής Συντονισμού Στρατηγικής και Πολιτικής για την Πνευματική Ιδιοκτησία μέσω της προαναφερθείσας κυβερνητικής απόφασης είναι στην πραγματικότητα η πρώτη μεγάλη πράξη με στόχο τη μεταφορά των μέτρων της στρατηγικής και του σχεδίου δράσης που σχετίζονται με την πνευματική ιδιοκτησία.

>

Σύμφωνα με το κεφάλαιο Ε της Στρατηγικής, με τίτλο «Στρατηγικός στόχος αρ. 5 – Ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού συστήματος για την επιβολή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας», μία από τις προτεραιότητες είναι η Βελτίωση της διοργανικής συνεργασίας (άρθρο 21).

Οι δύο πρώτες κατευθύνσεις δράσης που πρέπει να αναληφθούν για τη βελτίωση της διοργανικής συνεργασίας σχετίζονται με το έργο και την οργάνωση της Ομάδας Εργασίας για την Πνευματική Ιδιοκτησία:

  1. Βελτιστοποίηση της ικανότητας συντονισμού των εργασιών της Ομάδας Εργασίας Διανοητικής Ιδιοκτησίας;
  2. Ενημέρωση των διαδικασιών λειτουργίας της Ομάδας Εργασίας Διανοητικής Ιδιοκτησίας.

Pct. 1 του άρθρ. 21 έχει αναλυθεί και επεξηγηθεί μέσω του Σχεδίου Δράσης το οποίο τονίζει ότι η συγκεκριμένη δράση που απαιτείται θα είναι: Ίδρυση εξειδικευμένου τμήματος – Διυπηρεσιακής Επιτροπής για τον συντονισμό της στρατηγικής και των πολιτικών πνευματικής ιδιοκτησίας – εντός του μηχανισμού εργασίας της κυβέρνησης .

Ο συγκεκριμένος τρόπος για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι: μέσω της δημιουργίας και της θεσμοθέτησης διαδικασιών συνεργασίας διοργανικού ή ιδιωτικού τομέα και ο συντονισμός πολιτικών και στρατηγικών στον τομέα των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένου του συντονισμού των εργασιών και της επιμελητείας του την Ομάδα Εργασίας ΔΔΙ.

Από την προαναφερθείσα κυβέρνηση της Ρουμανίας αρ. 1.272/2023 και τη δημιουργία της Επιτροπής, δημιουργήθηκε η πλατφόρμα για τη διευκόλυνση του συντονισμού και τη διασφάλιση των υλικοτεχνικών αναγκών της Ομάδας Εργασίας ΔΔΙ.

Η ανάγκη για μια τέτοια διοικητική και σταθερή πλατφόρμα έχει παρατηρηθεί από τη δημιουργία της Ομάδας Εργασίας ΔΔΙ, ήδη από το 2006. Ο προληπτικός και αφοσιωμένος συντονισμός που παρέχεται από την Εισαγγελία που συνδέεται με το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο και Δικαιοσύνη (PICCJ ) δεν μπορούσε να αντικαταστήσει ένα μόνιμο και αποκλειστικό γραφείο συντονισμού.

Δεδομένου ότι το πιο σημαντικό μέρος αυτού του σημείου εγκρίθηκε κατά τη σύσταση της επιτροπής, υπάρχει τώρα επείγουσα ανάγκη να επικαιροποιηθούν οι λειτουργικές διαδικασίες της Ομάδας Εργασίας για την Πνευματική Ιδιοκτησία (άρθρο 21 σημείο 2)

Η επιτροπή προεδρεύεται από έναν πρόεδρο, τον εθνικό συντονιστή πνευματικής ιδιοκτησίας, που ορίζεται με απόφαση του πρωθυπουργού (άρθρο 7.1). Επί του παρόντος, αυτή την ιδιότητα κατέχει ο κ. Alexandru Mihai Ghigiu, υπουργός και επικεφαλής της Καγκελαρίας του Πρωθυπουργού της Ρουμανίας. Τα καθήκοντα του προέδρου της Επιτροπής ορίζονται με απόφαση του Πρωθυπουργού.

Το PICCJ δεν θα είναι μέλος της Επιτροπής, αλλά θα παραμείνει, τουλάχιστον στην τρέχουσα οργανωτική δομή, ο συντονιστής της Ομάδας Εργασίας ΔΔΙ και σύμφωνα με το δεύτερο μέτρο του Σχεδίου Δράσης, το OSIM, το ORDA και το PICCJ θα είναι υπεύθυνοι για την οργάνωση. τις συνεδριάσεις της Ομάδας Εργασίας ΔΔΙ σχετικά με την ανάπτυξη εγγράφων που τροποποιούν το πρωτόκολλο λειτουργίας του Ομίλου.

Σύμφωνα με το άρθρο. 9(4) Η Γραμματεία της Επιτροπής παρέχεται από τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου του Συμβούλου Επικρατείας που ορίζονται ως Πρόεδροι. Αν και στην κυβερνητική απόφαση δεν υπάρχουν λεπτομερείς δεσμοί μεταξύ της Επιτροπής και της Ομάδας Εργασίας ΔΔΙ, έχει καθοριστεί από τη Στρατηγική και το Σχέδιο Δράσης ότι η Επιτροπή και η Γραμματεία της είναι υπεύθυνες για τον συντονισμό και τη βέλτιστη λειτουργία της Ομάδας Εργασίας ΔΔΙ.< /p>

Η Γραμματεία της Επιτροπής θα είναι ταυτόχρονα η υλικοτεχνική υποστήριξη της δραστηριότητας της Ομάδας Εργασίας ΔΔΙ, διασφαλίζοντας την υλοποίηση της ετήσιας ατζέντας της Ομάδας Εργασίας ΔΔΙ και υποστηρίζοντας τα κοινά έργα της Ομάδας Εργασίας ΔΔΙ με υλικοτεχνική υποστήριξη σημαίνει.

Το 2006 δημιουργήθηκε η Ομάδα Εργασίας ΔΔΙ με στόχο την εφαρμογή της Εθνικής Στρατηγικής για την Διανοητική Ιδιοκτησία, βασισμένη σε μια άνευ προηγουμένου σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στον τομέα της πνευματικής ιδιοκτησίας, η οποία έγινε συγκεκριμένη με την υπογραφή του Πρωτοκόλλου για τη θέσπιση των ΔΔΙ Ομάδα Εργασίας, υπό τον συντονισμό του PICCJ στις 26.06.2006, από τα 33 ιδρυτικά μέλη.

Η μεταρρύθμιση της Ομάδας Εργασίας ΔΔΙ (δομή, δραστηριότητες και διαδικασίες) έχει γίνει αντιληπτή αναγκαιότητα όλα αυτά τα χρόνια. Υπήρχε ειδική ανάγκη να βελτιωθεί η ανταπόκρισή του σε τρέχοντα ζητήματα.

Ως ιδρυτής της Ομάδας Εργασίας ΔΔΙ και αντιπρόεδρος από τη δημιουργία της, θα ήθελα να τονίσω ότι μερικές από τις πιο σημαντικές πτυχές που πρέπει να επανεξεταστούν είναι ο σαφής ορισμός της ιδιότητας των μελών και τα κριτήρια την εκπροσώπηση του ιδιωτικού τομέα.

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

gabi turcu
GABRIEL N. TURCU
δικηγόρος στο Bucharest Bar, εκπρόσωπος REACT International

Παρόμοια άρθρα

keyboard_arrow_up