Reforma Grupului de lucru IPR din România prin Strategia Națională de Proprietate Intelectuală 2024 — 2028

folder_opennoutăți

Hotărârea Guvernului României nr. 1.272/2023

La 21 decembrie 2023, s-a emis Hotărârea Guvernului României nr. 1.272/2023 pentru aprobarea Strategiei naționale de proprietate intelectuală 2024—2028 și a Planului de acțiuni privind proprietatea intelectuală 2024—2028 precum și pentru organizarea și funcționarea Comitetului interdepartamental pentru coordonarea strategiei și politicilor de proprietate intelectuală.

Crearea Comitetului de coordonare a strategiei și politicilor de proprietate intelectuală prin intermediul hotărârii guvernamentale menționate, este de fapt, primul act major cu scopul de a transpune măsurile din strategia și planul de acțiuni legate de proprietatea intelectuală.

Conform capitolului E din Strategie, intitulat „Obiectiv strategic nr. 5 – Dezvoltarea unui sistem eficient de aplicare a drepturilor de proprietate intelectuală”, una dintre priorități este Îmbunătățirea cooperării interinstituționale (Articolul 21).

Primele două direcții de acțiune care trebuie întreprinse pentru îmbunătățirea cooperării interinstituționale se referă la activitatea și organizarea Grupului de lucru privind proprietatea intelectuală:

  1. Optimizarea capacității de coordonare a activității Grupului de lucru privind proprietatea intelectuală;
  2. Actualizarea procedurilor de operare ale Grupului de lucru privind proprietatea intelectuală.

Pct. 1 din art. 21 a fost detaliat și explicat prin Planul de acțiuni care subliniază că acțiunea specifică necesară va fi: Înființarea unui departament specializat – Comitetul interdepartamental pentru coordonarea strategiei și politicilor de proprietate intelectuală – în cadrul aparatului de lucru al Guvernului.

Modul specific de atingere a acestui scop este: prin stabilirea și instituționalizarea proceselor de cooperare interinstituțională sau cu sectorul privat și coordonarea politicilor și strategiilor în domeniul drepturilor de proprietate intelectuală, inclusiv coordonarea activității și logisticii Grupul de lucru IPR.

Prin Guvernul României sus-menționat nr. 1.272/2023 și a creării Comitetului, a fost înființată platforma pentru facilitarea coordonării și asigurării nevoilor logistice ale Grupului de lucru IPR.

Necesitatea unei astfel de platforme administrative și stabile a fost observată încă de la crearea Grupului de lucru IPR, încă din 2006. Coordonarea proactivă și dedicată asigurată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (PICCJ) nu a putut înlocui un birou de coordonare permanent și dedicat.

Întrucât cea mai importantă parte a acestui punct a fost adoptată pe parcursul înființării Comitetului, acum există o nevoie urgentă de actualizare a procedurilor de operare ale Grupului de lucru privind proprietatea intelectuală (art.21 pct. 2). Potrivit hotărârii de guvern, există o nouă structură de coordonare a Comitetului formată din reprezentanți ai Oficiului Român de Brevete și Mărci (OSIM), Oficiului Român pentru Drepturi de Autor (ORDA), Agenției Naționale pentru Protecția Consumatorului
(ANPC), Autoritatea Naţională a Vămilor (ANV), Poliţia de Frontieră şi Inspectoratul General al Poliţiei Române (IGPR).

Comitetul este prezidat de un președinte, coordonatorul național de proprietate intelectuală, numit prin decizia primului-ministru (art.7.1). În prezent, această capacitate este deținută de domnul Alexandru Mihai Ghigiu, ministru și șef al Cancelariei Primului Ministru al României. Atribuțiile președintelui Comitetului se stabilesc prin decizie a primului-ministru.

PICCJ nu va face parte din Comitet, ci va rămâne, cel puțin în actuala structură de organizare, coordonatorul Grupului de lucru IPR și conform celei de-a doua măsuri din Planul de acțiuni, OSIM, ORDA și PICCJ vor răspunde de organizare. ședințele Grupului de lucru IPR privind elaborarea documentelor de modificare a protocolului de funcționare al Grupului.

Potrivit art. 9(4) Secretariatul Comitetului este asigurat de membrii cabinetului consilierului de stat desemnat în funcția de președinte. Deși, în decizia guvernamentală, nu există legături detaliate între Comitet și Grupul de lucru IPR, s-a stabilit prin Strategie și Planul de Acțiune că Comitetul și Secretariatul său sunt responsabile de coordonarea și funcționalitatea optimă a Lucrării IPR Grup.

Secretariatul Comitetului va fi în același timp și suportul logistic pentru activitatea Grupului de lucru IPR, asigurând implementările agendei anuale a Grupului de lucru IPR și susținând cu mijloacele logistice proiectele comune ale Grupului de lucru IPR.

În 2006, Grupul de Lucru IPR a fost creat cu scopul aplicării Strategiei Naționale de Proprietate Intelectuală, bazată pe un parteneriat public-privat, fără precedent în domeniul proprietății intelectuale, concretizat prin semnarea Protocolului de Instituire a Grupul de lucru IPR, sub coordonarea PICCJ la 26.06.2006, de către cei 33 de membri fondatori.

Reforma Grupului de lucru IPR (structură, activități și proceduri) a fost o necesitate percepută de-a lungul anilor. A existat o nevoie specifică de a-și îmbunătăți reactivitatea la problemele în curs.

În calitate de fondator al Grupului de lucru IPR și vicepreședinte încă de la crearea acestuia, aș dori să subliniez că unele dintre cele mai importante aspecte care trebuie reconsiderate sunt definirea clară a statutului membrilor și criteriile pentru reprezentarea sectorului privat.
 
AUTOR

gabi turcu
GABRIEL N. TURCU
avocat la Baroul Bucuresti, reprezentant REACT International

Articole asemănătoare

keyboard_arrow_up